Stara Gora pri Šentilju, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v februarju 2023 za novogradnjo. Odpadna voda gravitacijsko teče od stanovanjskega objekta do iztoka iz RČN v razpršeno ponikalno polje.

Slika je posneta takoj po zasadnji in vselitvi investitorja v novogradnjo julija 2023.

Število PE

Leto izvedbe

2023