SEL, Medvode

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 20 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2012 in zasajena v začetku maja istega leta. Zgrajena je za poslovno stavbo, kjer je v preteklosti že bila postavljena čistilna naprava tipa SBS, vendar ni delovala in je prihajalo do smradu v okolici. Obstoječo čistilno napravo smo odstranili in postavili hibridno rastlinsko čistilno napravo Limnowet®. Voda se iz greznice črpa s pomočjo črpalke in tlačnega voda v prvo vertikalno gredo, iz nje pa se gravitacijsko pretaka v drugo horizontalno gredo rastlinske čistilne naprave.

Slika je bila posneta eno leto po zasadnji. (Foto: Iztok Ameršek)

Število PE

Leto izvedbe

2012