Lesce, Radovljica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 10 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 10 PE je bila zgrajena in zasajena v mesecu septembru 2020 za bencinski servis (BS) v okolici Lesc. Ob BS se je na novo vgradilo 3 prekatno pretočno greznico, saj je bila obstoječa betonska povsem dotrajana. BS se nahaja na ravnini, zato je bilo potrebno vgraditi črpališče po greznici, ki vodo v pulzih prečrpava do grede RČN. Prve meritve izvedene marca 2021 so pokazale, da je voda na iztoku iz RČN po parametru KPK 4x pod mejno vrednostjo, ki je predpisana po uredbi za izpust prečiščene vode iz MKČN v okolje.

Število PE

Leto izvedbe

2023