Kaštelir, Hrvaška

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® Kaštelir je 1.900 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena in zasajena aprila 2015. Zgrajena je za več naselij v občini Kaštelir-Labinci v hrvaški Istri. Gre za največjo rastlinsko čistilno napravo Limnowet® na Balkanu. Poleg rastlinske čistilne naprave Limnowet® je zgrajena tudi trstična greda za dehidracijo in mineralizacijo mulja iz usedalnika. Skupna površina rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4.500 m2, sestavljena je iz 5 polj. Na polja se odpadna voda iz usedalnika dovaja s pomočjo črpalk. Trenutno je na rastlinsko čistilno napravo Limnowet® priključenih cca 150 PE, vendar se številka počasi zvišuje, saj vseh priključkov na glavni kanalizacijski vod še ni bilo napravljenih. Na rastlinski čistilni napravi Limnowet® je vgrajena najsodobnejša oprema, kot npr.: avtomatski vzorčevalnik, merilec pretoka voda, avtomatske grobe rešetke … Prečiščeno vodo bodo lahko lokalni kmetje uporabljali za zalivanje in namakanje bližnjih nasadov oljk, zelenic, sadnih dreves ipd.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je prestala 6 mesečno poskusno obratovanje in je že predana investitorju v obratovanje.

12 zaporednih meritev v okviru poskusnega obratovanja se je gibalo v povprečju vrednosti:

VREDNOST USPEŠNOST MERITEV
KPK 96,9 %
BPK5 96,7 %
suspendirane snovi 97,8 %

Slika je bila posneta 1 leto po zasadnji rastlin. Sedaj so rastline občutno povečale svojo biomaso in razraščenost po gredah, kar se bo tekom celotne letošnje vegetacijske sezone le še stopnjevalo.

Število PE

Leto izvedbe

2015