Kaštelir, Hrvaška

Kaštelir, Hrvaška

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® Kaštelir je 1.900 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena in zasajena aprila 2015. Zgrajena je za več naselij v občini Kaštelir-Labinci v hrvaški Istri. Gre za največjo rastlinsko čistilno napravo Limnowet® na Balkanu. Poleg rastlinske čistilne naprave Limnowet® je zgrajena tudi trstična greda za dehidracijo in mineralizacijo mulja iz usedalnika. Skupna površina rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4.500 m2, sestavljena je iz 5 polj. Na polja se odpadna voda iz usedalnika dovaja s pomočjo črpalk. Trenutno je na rastlinsko čistilno napravo Limnowet® priključenih cca 150 PE, vendar se številka počasi zvišuje, saj vseh priključkov na glavni kanalizacijski vod še ni bilo napravljenih. Na rastlinski čistilni napravi Limnowet® je vgrajena najsodobnejša oprema, kot npr.: avtomatski vzorčevalnik, merilec pretoka voda, avtomatske grobe rešetke … Prečiščeno vodo bodo lahko lokalni kmetje uporabljali za zalivanje in namakanje bližnjih nasadov oljk, zelenic, sadnih dreves ipd.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je prestala 6 mesečno poskusno obratovanje in je že predana investitorju v obratovanje.

12 zaporednih meritev v okviru poskusnega obratovanja se je gibalo v povprečju vrednosti:

VREDNOST USPEŠNOST MERITEV
KPK 96,9 %
BPK5 96,7 %
suspendirane snovi 97,8 %

Slika je bila posneta 1 leto po zasadnji rastlin. Sedaj so rastline občutno povečale svojo biomaso in razraščenost po gredah, kar se bo tekom celotne letošnje vegetacijske sezone le še stopnjevalo.