Jablanica, Sevnica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v decembru 2022 za stanovanjski objekt. Stanovanjska hiša je imela enoprekni usedalnik, katerega se je dogradilo, vodo iz drugega prekata pa skozi celoten sistem speljalo gravitacijsko.

Zasadnja RČN je bila opravljena v aprilu 2023. Prve meritve so bile opravljene še pred zasadnjo in polno razrastjo rastlin konec meseca marca 2023. Rezultati so bili 6x pod mejno vrednostjo, ki je po Uredbi predpisana za izpust prečiščene vode iz MKČN v okolje.

Število PE

Leto izvedbe

2023