Dobje, Dobje pri Planini

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 100 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2011. Slika prikazuje, kako lepo so se rastline razrasle po 2 vegetacijskih sezonah. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® čisti vodo iz dela naselja Dobje in je zelo lepo vklopljena v naravno okolje.

Slika je bila posneta 2 leti po zasadnji.

Število PE

Leto izvedbe

2011