Bušinja vas, Metlika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® na fotografiji je 250 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za naselje Bušinja vas v občini Metlika. Za svoje delovanje rastlinska čistilna naprava Limnowet® ne potrebuje električne energije, na njo pa bo poleg prebivalcev iz naselja Bušinja vas priključeno tudi podjetje, kjer imajo približno 80 zaposlenih ljudi. Poleg rastlinske čistilne naprave Limnowet®, sta zgrajeni tudi dve kompostni gredi, v katere se prečrpava usedlo blato iz usedalnikov in odlaga rastline, ki se jih odstrani iz gred konec rastne sezone (konec oktobra), od tam se  voda preceja nazaj v usedalnik, blato pa se s pomočjo rastlin in organizmov mineralizira. Konec maja oziroma v začetku junija bo potekala tudi zasadnja rastlin.

Slika je bila posneta 3 mesece po zasadnji rastlin junija 2015.

Število PE

Leto izvedbe

2015