Avguštine, Kostanjevica na Krki

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v aprilu 2023 za bivšo zidanico, katero se je preuredilo v stalno naseljeni objekt. Stanovanjska hiša je že imela uporabni pretočni usedalnik ustreznih dimenzij, katerega se je nadgradilo s čiščenjem odpadne vode v RČN.

Zasadnja RČN je bila opravljena v juniju 2023. Slika je iz maja 2024.

Število PE

Leto izvedbe

2023