Velikokrat dobimo vprašanja in ideje, kaj vse bi lahko naredili s prečiščeno odpadno vodo iz čistilne naprave. Če gledamo iz zakonodajnega vidika, nam uredba (klik) za male čistilne naprave pod 50 PE predpisuje dve možnosti. Za prečiščeno odpadno vodo iz male čistilne naprave imamo dve možnosti:

  • iztok s ponikanjem v tla
  • iztok v vodotok.

Tu je na mestu opomba, da vodotok pomeni evidentiran vodotok. Torej vsak jarek še ni vodotok. Potrebno pa je tudi razumeti, da med ponikanje v tla sodi tudi razpršeno ponikanje – torej lahko naredimo razpršeno ponikanje po drevoredu, trati ali podobno.

Tudi tehnično gledano, imamo v Sloveniji relativno veliko dežja, sorazmerno dobro razporejenega tekom celega leta. Zato je bolj smotrno loviti deževnico, ki ne potrebuje nobenega dodatnega tretmaja – za uporabo splakovanja stranišč, razpršeno zalivanje in podobno. Torej, če se ne nahajate ravno v visokogorju, je bolj smotrno loviti deževnico, kot pa uporabljati prečiščeno odpadno vodo, ki seveda ni pitne kvalitete in lahko vsebuje bakterije in viruse.