Velikost oziroma zmogljivost čistilnih naprav se meri v populacijskih ekvivalentih (kratica PE). 1 PE naj bi predstavljal količino odpadne vode in odpadnih snovi v njej, ki jo v enem dnevu ustvari en človek.

1 PE = 150 l odpadne vode/dan in 60 g BPK5/dan.

Kot lahko vidimo v zgornji vrstici 1 PE ne predstavlja le količine odpadne vode (hidravlična obremenitev), temveč tudi obremenjenost odpadne vode (biološka in kemijska obremenitev). Predvsem pri objektih, ki niso stanovanjski (turistični objekti, živilska industrija, sirarne, mlekarne, vikendi, kampi, restavracije …) se ne sme upoštevati le količine odpadne vode, toda tudi biološko in kemijsko obremenitev.

Poglejmo npr. primer vikenda, ki ni stalno naseljen. Vsak vikend pride na objekt družina (4 osebe). Glede na to, da na vikendu ne perejo, tudi tuširajo se manj in manj kuhajo je potrebna čistilna naprava lahko manjša, npr. za 3 PE.

Vsekakor pa pri vikend objektih ne smemo upoštevati le mesečne porabe vode. Potrebno je upoštevati dneve, ko je vikend obiskan.

Poglejmo še primer kmetije s sirarno. Za stalno stanujoče na kmetije se upošteva 1 oseba = 1 PE, za predelavo mleka pa je potrebno še kar nekaj podatkov: kolikokrat se spira mlekovode, s kakšnimi sredstvi itd.?

Za brezplačno svetovanje o velikosti potrebne ČN lahko pokličete na 051 303 452 (LIMNOS).