Za večino ljudi je ločevanje odpadkov že nekaj samoumevnega, vendar mnogi za smetnjak uporabljajo tudi straniščno školjko. Odlaganje nevarnih, trdnih, organskih…skratka neprimernih odpadkov v stranišča lahko povzročijo zamašitev cevi, mehanske poškodbe črpalk, neprijetne vonjave, poleg tega pa otežujejo čiščenje odpadne vode na čistilni napravi.

V stranišča nikakor ne sodijo:

Trdne ali tekoče snovi, ki ne sodijo v umivalnik ali stranišče Kaj povzročajo Kje je zanje dobro preskrbljeno
Samolepilni obliži Blokirajo cevi Koš za zbiranje odpadkov
Pesek iz ptičje kletke Se kopičijo v greznici Koš za zbiranje odpadkov
Stelja za mačke Blokirajo cevi Koš za zbiranje odpadkov
Kemikalije Zastrupljajo odpadno vodo, nevarnost eksplozije zaradi nabiranja plinov Zbirna mesta
Cigaretni ogorki Se kopičijo v greznici Koš za zbiranje odpadkov
Čistilni material Deloma zastruplja odpadno vodo Zbirna mesta
Kondomi Blokade Koš za zbiranje odpadkov
Zamaški Se kopičijo v greznici Koš za zbiranje odpadkov
Bombažne blazinice Nevarnost, da pridejo dalje v dotočne cevi v RČN in jih zamašijo Koš za zbiranje odpadkov
Olja za cvrtje Tvorijo usedline v ceveh in povzročajo blokade Zbirno mesto
Dezinfekcijska sredstva Ubijajo bakterije, ki čistijo odpadno vodo Ne uporabljaj
Čistila za odtoke Zastrupljajo odpadno vodo, razjedajo cevi Ne uporabljaj
Jedilna olja Ubijajo bakterije, ki čistijo odpadno vodo Zbirno mesto
Ostanki hrane Blokirajo čistilne naprave odpadnih voda Kompostnik ali koš za zbiranje odpadkov
Lasje Se kopičijo v greznici in lahko povzroča blokade v dotočnih ceveh v RČN Koš za zbiranje odpadkov
Lak, politura Zastruplja odpadno vodo Zbirna mesta
Zdravila Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta, lekarne
Motorno olje Zastruplja odpadno vodo Zbirna mesta, bencinske postaje
Mleko, sirotka in ostali mlečni proizvodi Ubijajo bakterije, ki čistijo odpadno vodo Kompostnik (če gre za manjše količine – do 1 L)
Plenice Se kopičijo v greznici in lahko povzročijo blokado v ceveh Koš za zbiranje odpadkov
Čistila za čopiče Zastrupljajo odpadno vodo, nevarnost eksplozije Zbirna mesta
Barve Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta
Pesticidi Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta
Fotografske kemikalije Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta
Zaščitna sredstva rastlin Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta
Sanitarni tamponi, vložki Se kopičijo v greznici in lahko povzroča blokade v dotočnih ceveh v RČN Koš za zbiranje odpadkov
Tekstil (npr. najlonke, čistilne krpice, vlažilni robčki itd.) Se kopičijo v greznici in lahko povzroča blokade v dotočnih ceveh v RČN Zbiranje starih oblačil, Zbirna mesta
Razredčila (za barve) Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta
Olja, ki vsebujejo odpadke (oljni

filtri, krpe itd.)

Zastrupljajo odpadno vodo Zbirna mesta

Primer, kaj povzročijo nerazgradljive vlažilne krpice!!

Ti odpadki onesnažujejo vodotoke in jezera ter zastrupljajo vode in živa bitja. Odpadna voda pa je obnovljiv vir in se s kroženjem vnovič vrne v naše vodovodne sisteme kot pitna voda.

Vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju narave in čiste vode že s tem, da upošteva, da v straniščno školjko sodijo le človeški iztrebki in izločki ter (navadni) toaletni papir.