Male komunalne čistilne naprave, biološke čistilne naprave, naravne, tipske, rastlinske … Ko človek pregleduje poplavo informacij, se lahko hitro zmede. Zato je v temu članku predstavljeno, kaj sploh je mala čistilna naprava.

Vse male čistilne naprave za stanovanjske objekte so KOMUNALNE in tudi BIOLOŠKE čistilne naprave.

 

KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

To pomeni, da se v njih čisti KOMUNALNA odpadna voda, to je voda iz stranišč, kopalnic, kuhinje, umivalnikov, pralnih in pomivalnih strojev. Meteorna odpadna voda se ne čisti v malih čistilnih napravah.

 

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE

Osnovni princip delovanja vseh čistilnih naprav, ki čistijo odpadno komunalno vodo, je biologija. Odpadno vodo čistijo mikroorganizmi (ali strokovno “aktivno blato”), ki se naselijo znotraj naprave. Del mikroorganizmov potrebuje za svoje delovanje kisik, zato se ga dovaja ali preko kompresorjev ali pasivno brez elektrike. Torej so vse male čistilne naprave BIOLOŠKE. Vse (tipske, plastične, betonske, rastlinske …) čistijo po osnovnem principu BIOLOGIJE.

 

RASTLINSKE IN TIPSKE ČISTILNE NAPRAVE

Glede na to, kje so pritrjeni mikroorganizmi in kako se dovaja kisik pa potem poznamo različne tehnologije malih čistilnih naprav. Slovenska zakonodaja predvideva tako tipske kot individualno projektirane čistilne naprave. Na slovenskem trgu sta najbolj prisotni dve skupini malih čistilnih naprav in sicer:

  • TIPSKE čistilne naprave,
  • RASTLINSKE čistilne naprave.

 

Tipske čistilne naprave

Tipske ČN so narejene po standardu SIST EN 12566-3 in so gradbeni proizvod, zato morajo obvezno imeti Izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda (certifikat), saj gre za produkt, ki je v prosti prodaji. Izjava o lastnostih gradbenega proizvoda potrjuje, da je naprava, ki ste jo kupili enaka tisti, ki je bila testirana v laboratoriju. Pod določenimi pogoji se tipska naprava testira 6 mesecev v laboratoriju. Najbolj priznani laboratoriji se nahajajo v deželah severno od Slovenije (izvor Izjave o lastnostih!). 

Izjava o lastnostih gradbenega proizvoda še ne jamči robustnega in kvalitetnega delovanja. Jamči le, da naprava dosega določeno stopnjo učinkovitosti čiščenja, če jo uporabljate skladno z navodili. Potrebno pa je vedeti, da imajo nekatere čistilne naprave rigorozne zahteve za vzdrževanje (pogosto praznjenje, pogosto servisiranje, veliko omejitev glede izpusta v ČN …).

V tipski čistilni napravi se mikroorganizmi prosto gibajo po vodi ali pa so pritrjeni na umetne plastične nosilce. Kisik jim v večini primerov dovaja kompresor. 

Rastlinske čistilne naprave

Rastlinske čistilne naprave niso tipski gradbeni proizvod, temveč gre za individualno projektiran objekt. To pomeni, da je sprojektirana za vsak objekt posebej, poleg pa stranka dobi projektno dokumentacijo, žigosano s strani odgovornega projektanta (IZS žig). Torej rastlinske čistilne naprave nimajo Izjave o lastnostih temveč žigosano projektno dokumentacijo. 

Pri izbiri prave rastlinske čistilne naprave igrajo glavno vlogo detajli. Izbira pravega peska, zagotavljanje vodotesnosti, izbira rastlin in pravilna montaža so ključnega pomena. Zaradi imena, veliko ljudi zmotno misli, da vodo čistijo rastline. Vode ne čistijo rastline, temveč mikroorganizmi, ki se naselijo v prostor med zrni peska. Kisik se dovaja pasivno iz zraka. Vloga rastlin je, da tekom pomladi in poletja črpajo odmrle mikroorganizme (porabijo jih za svojo rast). S tem rastline preprečujejo dolgo življenjsko dobo rastlinske ČN preko 30 let.