Pogosta vprašanja

Objavljamo izbor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na rastlinske čistilne naprave. Predvidevamo, da boste večino iskanih odgovorov našli tukaj, v nasprotnem primeru naslovite dodatna vprašanja na info@limnos.si.

Koliko prostora potrebujem za izgradnjo rastlinske čistilne naprave?

Za izgradnjo rastlinske čistilne naprave potrebujete približno 2 m2 za 1 PE (populacijsko enoto, ki pomeni količino odpadne vode na eno osebo).

Ali iztočna voda iz RČN zadostuje zakonskim zahtevam?

Rastlinske čistilne naprave so skladne z zakonodajo o malih komunalnih čistilnih napravah (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; Uradni list RS, št. 98/15 in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda; Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Prednosti rastlinske čistilne naprave Limnowet®?

Rastlinska čistilna naprava Limnowet®:

  • za svoje delovanje ne potrebuje elektrike (kisik dovajajo rastline preko korenin + pasivno z vertikalnim dotokom vode),
  • cenovno ugodna rešitev tudi na dolgi rok,
  • ni pokvarljivih mehanskih delov, zato ni stroškov servisiranja,
  • pozabite na hrup (ni kompresorja) in komarje (vsa voda pod površino),
  • v celoti pohodna,
  • smo eden redkih ponudnikov, ki imamo v ceno všteto pridobitev vodnega soglasja, ki je obvezen za vse vgrajene male čistilne naprave,
  • izredno učinkovito čiščenje odpadne vode (do 99 %),
  • 25-letna tradicija slovenskega podjetja, slovenski proizvod,
  • izgled naprave sovpada z okoljem, sonaravna trajnostna rešitev,
  • deluje celo leto, tudi pozimi.

Ali sem po izgradnji RČN uproščen kakšnega prispevka?

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)  omogoča možnost oprostitve plačila dajatve v višini kar 90 %. Pogoj za znižanje je oddano pozitivno poročila o prvih meritvah vaši komunali, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali na podlagi pozitivne ocene obratovanja. Smo eden redkih ponudnikov, ki ima prve meritve vključene v ceno!

Ali se v okolici RČN pojavljajo neprijetne vonjave?

Voda gravitacijsko teče skozi sistem 10 cm pod površino in tako ne prihaja do smradu ter razvoja insektov. Prav tako ni nobene nevarnosti za ljudi, saj z vodo ne morejo priti v stik.

Rastline čez zimo vegetirajo. Kako je z učinkovitostjo čiščenja?

Rastlinska čistilna naprava se projektira za zimsko obdobje, tako da pozimi dosega zahtevano učinkovitost, poleti pa je delovanje samo še izboljšano. Glavno vlogo pri razgradnji organskih spojin imajo bakterije, ki živijo na koreninskem sistemu in substratu (pesku). Proces čiščenja je podoben kot pri bioloških čistilnih napravah. Rastline k učinkovitosti največ prispevajo s svojim koreninskim sistemom, ki je živ tudi pozimi.

Kam z vodo iz RČN?

Pri vseh malih komunalnih čistilnih napravah lahko prečiščeno vodo po zakonodaji le: 1. ponikamo preko ponikovalnice ali 2. odvajamo v evidentiran vodotok. Enako je tudi pri rastlinski čistilni napravi Limnowet.

Ali ima rastlinska čistilna naprava certifikate in izjavo o lastnostih oziroma izjavo o skladnosti?

Rastlinska čistilna naprava (RČN) ni tipska čistilna naprava (“naštancana” v tovarni), ampak individualno projektirana in zgrajena. Zato nima izjave o lastnostih (ker ni tipski proizvod). Dobite pa žigosan PZI/PGD projekt, ki je podlaga za subvencije, enako kot izjava o lastnostih. RČN so 100 % skladne z zakonodajo in vsi postopki prvih meritev in pregledov s strani komunale so enaki kot pri ostalih MKČN.

Obstaja možnost subvencioniranja izgradnje s strani občine, nepovratna sredstva?

Do leta 2021/2023 je potrebno zakonsko zagotoviti odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda. Zato večina občin pomaga občanom pri gradnji malih čistilnih naprav s subvencijami, do katerih ste upravičeni tudi pri izgradnji naše RČN Limnowet.

Več informacij

V kolikor niste dobili ustreznega odgovora na vaše vprašanja izpolnite kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Pokličite nas na 051 303 452 ali pa nam pošljete sporočilo na martin@limnos.si.