Cena in financiranje

DODATNA PONUDBA

  • BREZPLAČNI in NEOBVEZUJOČI ogled na terenu in svetovanje
  • Izvedba prvih meritev pri pooblaščenem laboratoriju in izpolnitev poročila o prvih meritvah –> 120,00 eur (z DDV)
  • Dobava novega polietilenskega usedalnika –> od 645,00 eur dalje (z DDV)
  • Zemeljska dela (izkopi) –> cca. 30,00 eur/h (odvisno od lokacije), za izgradnjo hišne RČN se potrebuje cca. 8-10 ur
Povpraševanje

Obseg del in cene

Cene so oblikovane za najpogostejši primer rastlinske čistilne naprave Limnowet® s kapaciteto čiščenja 4 PE, sestavljena iz ene grede,  površine skupaj cca. 8 m2.

IZDELUJEMO NAPRAVE RAZLIČNIH VELIKOSTI, ZA PONUDBO MANJŠIH/VEČJIH NAPRAV  NAS KONTAKTIRAJTE!

V navedenih cenah je 9,5 % DDV že vključen.

OMOGOČAMO, DA DEL GRADNJE PREVZAMETE SAMI IN S TEM ZMANJŠATE STROŠKE (npr. nakup in dobava substrata – peska, izkopi).

Cene ne vključujejo preureditev usedalnika v kolikor le-ta ni vodotesen oziroma je v slabem stanju.

*Zemeljska dela (izkopi) so, kot pri večini ponudnikov,  v vaši režiji ali predmet dodatne ponudbe.

Nepovratna sredstva občin

Do konca leta 2017 je potrebno zakonsko zagotoviti odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda. Občine pomagajo občanom pri gradnji malih komunalnih čistilnih naprav z nepovratnimi sredstvi v višini tudi do 50 %.

Kljub temu, da jih ne najdete na seznamu malih komunalnih čistilnih naprav GZS, so rastlinske čistilne naprave Limnowet® upravičene do nepovratnih sredstev.

Znižanje okoljske dajatve

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012) v svojem 13. členu navaja možnost oprostitve plačila dajatve do višine 90 %. Okoljske dajatve ste oproščeni v primeru izdelave poročila o opravljenih prvih meritvah, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali na podlagi pozitivne ocene obratovanja.

Več informacij

Rastlinske čistilne naprave so upravičene do nepovratnih sredstev. Za več informacij glede subvencij, se obrnite na vašo občino ali pa na nas. Z veseljem vam bomo pomagali pri zastavljenih vprašanjih.

Pošljite vprašanje ali zahtevajte ponudbo

Vabimo vas, da izpolnete kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z rastlinskimi čistilnimi napravami. Lahko nas tudi pokličete na številko (01) 505 74 72 in na mobilni telefon 051 303 452 ali pa nam pošljete sporočilo na martin@limnos.si.